trang sức nữ cao cấp | lắc chân nữ | lắc chân bạc tphcm | lắc chân bạch kim

Lắc chân mặt kiểu chiếc lá


Xem chi tiết

Lắc chân mặt kiểu chiếc lá

99.000₫
Thông tin sản phẩm lắc chân mặt kiểu chiếc lá Chất liệu thép không gỉ (Stainless steel) ...
Xem chi tiết
Lắc chân dây trái tim


Xem chi tiết

Lắc chân dây trái tim

79.000₫
Thông tin sản phẩm lắc chân dây trái tim Chất liệu thép không gỉ (Stainless steel) Độ...
Xem chi tiết
Dây chuyền nhỏ mặt viên đá lấp lánh

Xem chi tiết

Dây chuyền nhỏ mặt viên đá lấp lánh

99.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm dây chuyền nhỏ mặt viên đá lấp lánh Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) mạ...
Xem chi tiết
Dây chuyền nữ không mặt kiểu dây xoắn


Xem chi tiết

Dây chuyền nữ không mặt kiểu dây xoắn

56.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm dây chuyền nữ không mặt kiểu dây xoắn Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) mạ...
Xem chi tiết
Dây chuyền mặt ngọc trai mang sát cổ


Xem chi tiết

Dây chuyền mặt ngọc trai mang sát cổ

49.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm...
Xem chi tiết
Dây chuyền nữ mặt hoa mai tròn dễ thương


Xem chi tiết

Dây chuyền nữ mặt hoa mai tròn dễ thương

104.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm dây chuyền nữ mặt hoa mai tròn dễ thương Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel)...
Xem chi tiết
Dây chuyền chất liệu thép không gỉ titan nam và nữ

Xem chi tiết

Dây chuyền chất liệu thép không gỉ titan nam và nữ

39.000₫
Thông tin chi tiết dây chuyền chất liệu thép không gỉ titan nam và nữ Chất liệu: thép không gỉ titan (Stainless...
Xem chi tiết
Dây chuyền chất liệu thép không gỉ titan dùng cho nam và nữ

Xem chi tiết

Dây chuyền chất liệu thép không gỉ titan dùng cho nam và nữ

79.000₫
Thông tin chi tiết dây chuyền chất liệu thép không gỉ titan dùng cho nam và nữ Chất liệu: thép không...
Xem chi tiết
Dây chuyền nữ 2 tầng

Xem chi tiết

Dây chuyền nữ 2 tầng

119.000₫
Thông tin sản phẩm dây chuyền nữ 2 tầng Chất liệu: thép không gỉ titan (Stainless steel), đính 1 viên đá lấp...
Xem chi tiết
Dây chuyền mặt con bướm

Xem chi tiết

Dây chuyền mặt con bướm

89.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm dây chuyền mặt con bướm Chất liệu thép không gỉ (Stainless steel) không gỉ, không đen,...
Xem chi tiết
Dây chuyền nữ mạ vàng


Xem chi tiết

Dây chuyền nữ mạ vàng

119.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm dây chuyền nữ mạ vàng Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) mạ vàng, thiết kế...
Xem chi tiết
Dây chuyền nữ sát cổ


Xem chi tiết

Dây chuyền nữ sát cổ

159.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm dây chuyền nữ sát cổ Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) mạ vàng, chi tiết...
Xem chi tiết
Lắc tay nữ mạ vàng


Xem chi tiết

Lắc tay nữ mạ vàng

89.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm lắc tay nữ mạ vàng Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) mạ vàng, thiết kế...
Xem chi tiết
Dây chuyền đeo sát cổ mặt bông hoa


Xem chi tiết

Dây chuyền đeo sát cổ mặt bông hoa

109.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm dây chuyền đeo sát cổ mặt bông hoa Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) mạ...
Xem chi tiết
Lắc chân 7 viên bi nhỏ


Xem chi tiết

Lắc chân 7 viên bi nhỏ

99.000₫
Thông tin sản phẩm lắc chân 7...
Xem chi tiết
Lắc chân 2 viên bi


Xem chi tiết

Lắc chân 2 viên bi

99.000₫
Thông tin sản phẩm lắc chân 2 viên bi Chất liệu thép không gỉ (Stainless steel) Độ...
Xem chi tiết
Dây chuyền trơn đeo sát cổ


Xem chi tiết

Dây chuyền trơn đeo sát cổ

109.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm dây chuyền mang sát cổ Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) mạ vàng, chi tiết...
Xem chi tiết
Lắc tay viên đá nhỏ

Xem chi tiết

Lắc tay viên đá nhỏ

119.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm lắc tay viên đá nhỏ Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) mạ vàng ...
Xem chi tiết
Dây chuyền mặt chữ H


Xem chi tiết

Dây chuyền mặt chữ H

89.000₫
Thông tin sản phẩm dây chuyền mặt chữ H Chất liệu thép không gỉ (Stainless steel) Không...
Xem chi tiết
Lắc chân dây tròn


Xem chi tiết

Lắc chân dây tròn

119.000₫
Thông tin sản phẩm lắc chân dây tròn ...
Xem chi tiết
Lắc chân nút dây


Xem chi tiết

Lắc chân nút dây

79.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm lắc chân nút dây Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) ...
Xem chi tiết
Lắc tay mặt vòng tròn dễ thương

Xem chi tiết

Lắc tay mặt vòng tròn dễ thương

89.000₫
99.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm lắc tay mặt vòng tròn dễ thương Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) mạ vàng...
Xem chi tiết
Lắc tay mặt hoa văn


Xem chi tiết

Lắc tay mặt hoa văn

79.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm lắc tay mặt hoa văn Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) mạ vàng ...
Xem chi tiết
Bông tai mặt hoa văn


Xem chi tiết

Bông tai mặt hoa văn

59.000₫
Thông tin sản phẩm bông tai mặt hoa văn Chất liệu thép không gỉ (Stainless steel) Không...
Xem chi tiết
Dây chuyền mặt hoa văn


Xem chi tiết

Dây chuyền mặt hoa văn

79.000₫
Thông tin sản phẩm dây chuyền mặt hoa văn Chất liệu thép không gỉ (Stainless steel) Không...
Xem chi tiết
Dây chuyền trái tim

Xem chi tiết

Dây chuyền trái tim

79.000₫
Thông tin sản phẩm dây chuyền trái tim Chất liệu thép không gỉ (Stainless steel) Không...
Xem chi tiết
Dây chuyền trái tim nhỏ


Xem chi tiết

Dây chuyền trái tim nhỏ

79.000₫
Thông tin sản phẩm dây chuyền trái tim nhỏ Chất liệu thép không gỉ (Stainless steel) Không...
Xem chi tiết
Lắc chân dễ thương

Xem chi tiết

Lắc chân dễ thương

99.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm lắc chân dễ thương Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) mạ vàng ...
Xem chi tiết
Lắc tay nữ đơn giản


Xem chi tiết

Lắc tay nữ đơn giản

59.000₫
Thông tin sản phẩm lắc tay nữ đơn giản Chất liệu: Thép không gỉ (Stainless steel) Độ...
Xem chi tiết
Lắc tay nữ chữ lucky dễ thương


Xem chi tiết

Lắc tay nữ chữ lucky dễ thương

119.000₫
Thông tin sản phẩm lắc tay nữ chữ lucky dễ thương Chất liệu: Thép không gỉ (Stainless steel) ...
Xem chi tiết
Lắc tay kiểu trơn


Xem chi tiết

Lắc tay kiểu trơn

89.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm lắc tay kiểu trơn Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) mạ vàng, chi tiết thiết...
Xem chi tiết
Lắc chân viên bi

Xem chi tiết

Lắc chân viên bi

89.000₫
99.000₫
Thông tin sản phẩm lắc chân viên bi Chất liệu: Thép không gỉ (Stainless steel) Độ bền:...
Xem chi tiết
Lắc tay mặt chữ happy forever


Xem chi tiết

Lắc tay mặt chữ happy forever

119.000₫
Thông tin sản phẩm lắc tay mặt chữ happy forever Chất liệu: Thép không gỉ (Stainless steel) ...
Xem chi tiết
Lắc đeo chân nữ đơn giản


Xem chi tiết

Lắc đeo chân nữ đơn giản

59.000₫
Thông tin sản phẩm lắc đeo chân nữ đơn giản Chất liệu: Thép không gỉ (Stainless steel) ...
Xem chi tiết
Lắc tay nữ mặt chữ good luck


Xem chi tiết

Lắc tay nữ mặt chữ good luck

89.000₫
Thông tin sản phẩm lắc tay nữ mặt chữ good luck Chất liệu: Thép không gỉ (Stainless steel) ...
Xem chi tiết
Lắc tay lucky


Xem chi tiết

Lắc tay lucky

69.000₫
Thông tin sản phẩm lắc tay lucky Chất liệu: Thép không gỉ (Stainless steel) Độ bền: Không...
Xem chi tiết
Lắc tay chữ lucky


Xem chi tiết

Lắc tay chữ lucky

89.000₫
99.000₫
Thông tin sản phẩm lắc tay chữ lucky Chất liệu: Thép không gỉ (Stainless steel) Độ bền:...
Xem chi tiết
Dây lắc chân mạ vàng


Xem chi tiết

Dây lắc chân mạ vàng

68.000₫
89.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm dây lắc chân mạ vàng Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) mạ vàng, chi tiết...
Xem chi tiết
Lắc chân kiểu trơn


Xem chi tiết

Lắc chân kiểu trơn

89.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm lắc chân kiểu trơn Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) mạ vàng, chi tiết thiết...
Xem chi tiết
Lắc chân mạ vàng


Xem chi tiết

Lắc chân mạ vàng

89.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm lắc chân mạ vàng Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) mạ vàng, thiết kế kiểu...
Xem chi tiết
Lắc chân viên bi bầu dục


Xem chi tiết

Lắc chân viên bi bầu dục

89.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm lắc chân viên bi bầu dục Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) mạ vàng ...
Xem chi tiết
Lắc chân mặt chữ good luck


Xem chi tiết

Lắc chân mặt chữ good luck

89.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm lắc chân mặt chữ good luck Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) mạ vàng ...
Xem chi tiết
Lắc chân nữ mặt hoa văn


Xem chi tiết

Lắc chân nữ mặt hoa văn

79.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm lắc chân nữ mặt hoa văn Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel) mạ vàng ...
Xem chi tiết
Lắc tay dây đỏ mặt chữ song hỷ và phúc

Xem chi tiết

Lắc tay dây đỏ mặt chữ song hỷ và phúc

79.000₫
Thông tin chi tiết sản phẩm lắc tay dây đỏ mặt chữ song hỷ và phúc Chất liệu: Chi tiết kim loại...
Xem chi tiết
Vòng chân nữ đẹp

Xem chi tiết

Vòng chân nữ đẹp

99.000₫
129.000₫
Thông tin sản phẩm lvòng chân nữ đẹp Chất liệu: thép không gỉ (Stainless steel), thiết kế mềm mại, chắc chắn, thoải...
Xem chi tiết